U bent hier: Home / De spelregels / De bestemmingsplannen / Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) / 5. GEDEELTELIJKE WIJZIGING - "DEMOGRAFISCH GBP"

5. GEDEELTELIJKE WIJZIGING - "DEMOGRAFISCH GBP"

Op 20 januari 2011 heeft de gewestregering een besluit goedgekeurd tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan, in antwoord op de nieuwe demografische uitdaging waarmee het gewest wordt geconfronteerd en die een toenemende vraag naar huisvesting en wat ermee samenhangt, veroorzaakt.

De studie van de GBP-wijzigingen ging gepaard met een milieueffectenrapport.

Het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het GBP en zijn milieueffectenrapport werden aangenomen op 29 maart 2012 en in de 19 gemeenten aan het openbaar onderzoek voorgelegd van 15 mei tot 13 juli 2012. Op basis van de bezwaren en de adviezen van de geraadpleegde instanties heeft de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie hierover op 29 oktober 2012 haar advies uitgebracht.

Het Belgisch Staatsblad van 29 november 2013 en 6 december 2013 heeft de belangrijke wijziging gepubliceerd van het gewestelijk bestemmingsplan, 'demografisch GBP' genoemd.

Het besluit trad in werking op 21 december 2013, hetzij vijftien dagen na zijn publicatie.

Besluiten:

Kaarten:

Adviezen van de GOC:

 

Officieuze documenten:

Alleen de kaarten en voorschriften die werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2001, gewijzigd bij de besluiten van 1 april 2010, 16 juli 2010 en 2 mei 2013 hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Document acties