1. GBP 03/05/2001

Besluiten:

Kaarten:

De kaarten en voorschriften van het GBP op de website worden ter informatie vermeld.

Alleen de kaarten en voorschriften, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2001, gewijzigd bij de besluiten van 1 april 2010, 16 juli 2010 en 2 mei 2013 hebben bindende kracht en verordenende waarde.

      Document acties