Het GewOP van 2002

Het GewOP van 12 september 2002 (in het Belgisch Staatsblad verschenen op 15 oktober 2002) is een ambitieus stadsproject rond 12 prioriteiten. Voor de concrete uitwerking ervan dient het beleid vooral:

  • te waken over de gediversifieerde bevolkingssamenstelling via duurzame ontwikkeling en een verbeterde leefkwaliteit. Dat betekent dat de sociale integratie van de kwetsbare bevolkingsgroepen wordt verterkt, dat de situatie van de bewoners in oude buurten wordt gestabiliseerd en dat de terugkeer naar de stad wordt aangemoedigd;
  • een duurzame economische ontwikkeling te bevorderen die voor de Brusselaars jobs creëert, en zich daarbij niet te laten verleiden tot overspecialisatie van de Brusselse economie in de administratieve functies;
  • het internationale en interculturele karakter van Brussel een plaats te geven in geïntegreerde pilootprojecten rond een sterke identiteit, gefundeerd op openheid en dynamisme en gericht op duurzame ontwikkeling.

 

De Stadsproject

Vaststelling 2002

Prioriteiten

Transversale

Afkortingen

Glossarium

Officiële kaarten

 

Document acties