U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Wat is een stedenbouwkundige vergunning?

Een stedenbouwkundige vergunning is een toestemming vanwege de administratieve overheid (de gemeente of in bepaalde gevallen het gewest) om handelingen en werken uit te voeren, zodat u een gebouw mag optrekken of renoveren, een gebouw een nieuwe bestemming geven, een boom vellen, het bodemreliëf wijzigen, een verkeersweg aanleggen, een uithangbord plaatsen …

De handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).

De vergunning dient vóór de uitvoering van de handelingen of werken te worden aangevraagd en verkregen!

De verguningsaanvraag dient naar behoren te worden ingediend, conform de procedures en de modaliteiten die door de wetsteksten en de verordenende teksten worden bepaald.

De begunstigde van de vergunning mag dan de vergunde werken uitvoeren gedurende de hele geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning.

De stedenbouwkundige vergunning is 3 jaar geldig (verlenging mogelijk).

Bepaalde vergunningen staan gedurende slechts een beperkte tijd werken toe (bv. plaatsing van uithangborden, van reclamedragers, van antennes).
 

Opgelet!

Wie werken uitvoert zonder vergunning terwijl die wel vereist is, wie vergunde werken uitvoert na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de vergunning of wie de voorwaarden niet naleeft die in de vergunning werden opgenomen, begaat een overtreding. Hij kan een strafmaatregel of een administratieve boete oplopen.

14-01-2011 15:44

Opmerking

Andere bestuurlijke stedenbouwgerelateerde toelatingen kunnen of moeten worden aangevraagd en verkregen vóór de uitvoering van bepaalde projecten: stedenbouwkundige attesten en verkavelingsvergunningen.

De aanvragen tot stedenbouwkundige attesten en verkavelingsvergunningen volgen dezelfde onderzoeksprocedure als die tot stedenbouwkundige vergunning.
 

Document acties