U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Bouwmisdrijven

Bouwmisdrijven

Bouwmisdrijven

Jaarlijks worden ongeveer 800 vaststellingen van een misdrijf opgemaakt door de 19 gemeenten en door het Gewest.

De stedenbouwkundige en erfgoedkundige misdrijven hebben hoofdzakelijk te maken met handelingen en werken die werden uitgevoerd zonder vergunning, zonder naleving van de afgegeven vergunning of na het verstrijken van de geldigheidsduur van de toegekende vergunning.

De voornaamste misdrijven hebben betrekking op:

  • bestemmings- of gebruikswijzigingen ;
  • uitbreidingswerken aan een gebouw ;
  • de opsplitsing van een pand in verschillende wooneenheden ;
  • de inrichting van achteruitbouwzones als parking.

De misdrijven vormen het voorwerp van een proces-verbaal dat aan het Parket overgemaakt wordt. Het Parket kan het volgende eisen:

  • het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat ;
  • de uitvoering van aanpassingswerken ;
  • de veroordeling tot betaling van een meerwaarde, die het goed ten gevolge van de werken in overtreding verworven heeft.

Om de strafvordering te doen vervallen, kan er ook een transactiesom worden voorgesteld na de beëindiging van het misdrijf.

Vanaf 1 augustus 2014, datum waarop de ordonnantie van 3 april 2014 tot wijziging van het BWRO in werking treedt, kan het Parket ofwel de dader van het misdrijf vervolgen ofwel afzien van de rechtsvordering ten gunste van een gewestelijke Sanctionerende Ambtenaar.

Laatstgenoemde behandelt de dossiers die door de gemeentelijke en gewestelijke controleurs opgesteld zijn en onderzoekt de verweermiddelen van de overtreders. Hij kan administratieve boetes en aanpassingsmaatregelen opleggen om het misdrijf te beëindigen. 

Voor misdrijven die vóór de inwerkingtreding van de wijzigingsordonnantie werden vastgesteld en die niet geregulariseerd werden, kan er een nieuw proces-verbaal worden opgesteld, dat vervolgens behandeld wordt in het kader van de nieuwe procedure.

De vergunningen die afgeleverd worden om een einde te stellen aan een stedenbouwkundig misdrijf zullen niet vervallen en kunnen niet verlengd worden. Daarnaast leggen ze ook de uitvoeringstermijnen van de werkzaamheden vast.
Om deze nieuwe procedure toe te passen, steunt de Sanctionerende Ambtenaar op een structuur in de schoot van BSE en die Inspectie en Administratieve Sanctie (IAS) heet.

Informatie

  • Inspectie en Administratieve Sancties (IAS)
  • Tel: 02/432 84 34 - 02/432 85 26
  • e-mail: isa-ias@urban.brussels
 

Document acties