U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Aanvragen tot afwijking

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Aanvragen tot afwijking

In sommige gevallen kunnen ontwerpen afijkwen van een BBP of van een verkavelingsvergunning of van een stedenbouwkundige verordening.

De vergunningsaanvraag moet in dat geval uitvoerig aangeven van welke voorschriften het project zal afwijken. De overheid dient de afwijkingen expliciet toe te kennen. De afwijkingen worden dus nooit verondersteld.

Bepaalde aanvragen tot afwijking vormen een motief om ze te onderwerpen aan de speciale regelen van openbaarmaking.

De gemachtigde ambtenaar keurt de afwijkingen goed of weigert ze.
Niettemin kan de procedure in bepaalde gevallen lichter worden gemaakt: de vergunningsaanvraag loopt niet via de gemachtigde ambtenaar en dus wordt de overlegcommissie bevoegd om over de afwijkingen te beslissen.

TIP

Er kan nooit worden afgeweken van het GBP, evenmin van een BBP of van verkavelingsvergunningen wat de bestemmingen betreft (= wezenlijke gegevens)!

Document acties