U bent hier: Home / De spelregels / De bestemmingsplannen / Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP)

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP)

Plan

Deze onderwerpen worden nu beheerd door perspective.brussels (BPB - Brussels Planningsbureau)

U vind alle bijgewerkte informaties via de website www.perspective.brussels

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) geldt voor het hele gewestelijke grondgebied. Het omvat kaarten (grafische voorschriften) en een geheel van bepalingen (schriftelijke voorschriften).

De schriftelijke voorschriften van het GBP

Het GBP is een bindende regel. Bijgevolg moeten de vergunningaanvragers de schriftelijke voorschriften en de indeling in gebieden altijd naleven.

 

 

De bestemmingsgebieden van het GBP 

De kaart met de bodembestemmingen, die het grondgebied in zones verdeelt op basis van de activiteiten die er toegelaten worden, is de belangrijkste kaart voor de vergunningsaanvragen. Elke zone krijgt een bepaalde kleur: geel voor de typische woongebieden, oranje of bruin voor de gemengde gebieden (huisvesting + andere functies), lichtblauw voor de gebieden voor voorzieningen, paarsblauw voor de administratiegebieden (kantoren), ...

Kaart met de bodembestemmingen van het GBP
 

 

 

De KaTKS 

De 'KaTKS' staat voor de 'kaart van de toelaatbare kantoorsaldi'. Deze kaart geeft concreet vorm aan het algemene GBP-voorschrift 0.14 en is van toepassing in het woongebied met residentieel karakter, het typische woongebied en het gemengde gebied.

 

Het grondgebied van het Brusselse Gewest is verdeeld in een honderdtal 'mazen' waarin, behalve het nummer van de maas, het aantal m² toelaatbare kantooroppervlakte per zonetype vermeld wordt.

 

De KaTKS wordt geactualiseerd naarmate vergunningen afgegeven worden voor kantoren en/of activiteiten voor de productie van onroerende goederen.

  Toelaatbare kantoorsaldi per maas (KaTKS)
 

 

 

 

Historiek en wijzigingen van het GBP 

Het GBP werd goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 en is in werking getreden op 29 juni 2001. Er volgden meerdere errata en gedeeltelijke wijzigingen.

 

De laatste belangrijke wijziging, goedgekeurd bij besluit van 2 mei 2013, is het 'demografische GBP', dat op 21 december 2013 in werking getreden is. Deze wijziging wilde de demografische uitdaging aanpakken waarmee het Gewest geconfronteerd wordt en die leidt tot een toenemende vraag naar woningen en bijhorigheden.

Waarschuwing

De kaarten en voorschriften van het GBP die op de site geraadpleegd kunnen worden zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Document acties