U bent hier: Home / Wie doet wat / De vergunningverlenende overheden / De gemeente

De gemeente

In veruit de meeste gevallen is de gemeente bevoegd voor de afgifte van de vergunningen.

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. In elke stadium van je ontwerp zul je je meestal wenden tot de gemeente. Haar rol reikt verder dan de afgifte van de vergunning, zij begeleidt je ook in de verschillende fasen.

De organen die bevoegd zijn op het vlak van stedenbouw:

  • de gemeenteraad vaardigt de regelgeving uit, waaronder de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, de politiereglementen en de bijzondere bestemmingsplannen;
  • het college van burgemeester en schepenen doet een uitspraak over de meeste vergunningsaanvragen.  Het organiseert ook de speciale regels van openbaarmaking;
  • het gemeentebestuur ontvangt de aanvraagdossiers van vergunningen et attesten via de dienst Stedenbouw, het gaat de volledigheid ervan na en analyseert ze voor het college. De dienst Stedenbouw ontvangt de aanvragers en loodst hen doorheen de verschillende stappen.

Tip

Op de dienst Stedenbouw kan de burger de stedenbouwkundige regelgeving raadplegen die op zijn ontwerp van toepassing is.
Hij kan er ook de ontwerpen inkijken waarover een openbaar onderzoek loopt.

Document acties