BWRO-hervorming

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening - GEARCHIVEERDE VERSIE 20-04-2020

BRUSSELS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ORDENING, vastgesteld bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 9 april 2004 (B.S. 26.V.2004, ed. 1) en geratificeerd bij Ordonnantie van 13 mei 2004 (B.S. 26.V.2004, ed. 2).

---

NUTTIGE DOCUMENTEN met betrekking tot de BWRO-hervorming (ordonnantie van 30.11.2017):

 

Online versie van het BWRO

Sedert zijn goedkeuring bij besluit op 9 april 2001 werd het BWRO enkele keren gewijzigd.

Document acties