U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Behandeling van het dossier

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Behandeling van het dossier

Hoe verloopt de behandelingsprocedure van de vergunningsaanvraag?

Of de aanvraag wordt behandeld door de gemeente of door de gemachtigde ambtenaar (Gewest), de procedure kan in vier grote fases worden verdeeld:

1e etappe: indiening van het dossier

De aanvrager dient zijn dossier voor de vergunningsaanvraag in bij de gemeente of bij de gemachtigde ambtenaar, naargelang van de gevallen die door het BWRO worden bepaald. Als hij het ter plaatse indient, ontvangt hij onmiddellijk een bewijs van indiening.


2e etappe: controle van de volledigheid van het dossier: ontvangstbewijs volledig of onvolledig

Binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag verstuurt de vergunningverlenende overheid:

 • Als het dossier volledig is: een ontvangstbewijs
 • Als het dossier onvolledig is: een ontvangstbewijs van onvolledig dossier met
 • de lijst van de ontbrekende documenten.

In deze etappe wordt het verdere verloop van het dossier bepaald:

 • Nieuwe controle van het statuut van de aanvrager en van de aanvraag (vergunningverlenende overheid)
 • Bepaling van de planologische en de regelgevende toestand van de aanvraag (GBP, BBP, verkavelingsvergunning, GemSV, ...)
 • Vastlegging van de bestuurlijke procedure van het dossier (type aanvraag):
  • Toepassing van "geringe omvang"?
  • Unieke ergunning (stedenbouwkundige-erfgoedkundige)?
  • Gemengd ontwerp (stedenbouw-milieu)?
  • Zijn er afwijkingen?
  • Speciale regelen van openbaarmaking?
  • Raadpleegdeing instanties?
  • Etc.


Bekendmaking van de procedure aan de aanvrager van de vergunning.

3e etappe: behandeling van de aanvraag

Tijdens deze etappe doorloopt het dossier de verschillende onderzoeksdaden.

Bijvoorbeeld: openbaar onderzoek, overlegcommissie, raadpleging van instanties (advies KCML, MIVB, NMBS, ...), het advies van de gemachtigde ambtenaar, het advies van de gemeente als de aanvraag onder gewestelijke bevoegdheid valt, effectenstudie, ...

4e etappe: toekenning of weigering van de vergunning

Het gaat om de eindbeslissing van de vergunningverlenende overheid tot toekenning of weigering van de vergunning.

Document acties