U bent hier: Home / Cartografie / BruGIS

BruGIS®


Maak je nu al vertrouwd met het BruGIS.

BruGIS®, in het kort

Een Geografisch InformatieSysteem (GIS) verschaft ruimtelijke informatie en de ermee verband houdende alfanumerieke gegevens.

Deze cartografische site betreft het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BruGIS® is een buitengewone, voortdurend geactualiseerde tool voor het beheer van de ruimtelijke ordening. Het biedt alle beschikbare, meest recente stedenbouwkundige gegevens over het Brusselse Gewest.

Met de hulp van een zoekmotor kunt u uw adres lokaliseren, uw woning visualiseren op de luchtfoto van Brussel, de bestemming van de gebouwen rondom u ontdekken, de ligging opzoeken van de BBP's, de verkavelingen, de gebieden met archeologisch potentieel, de perimeters waarin u bepaalde premies kunt ontvangen, de beschermde landschappen, ...

BruGIS® is bestemd voor wie beroepsmatig met ruimtelijke ordening bezig is, zoals stedenbouwkundigen, architecten, notarissen, maar het platform is ook een waardevolle bron van informatie voor gemeentebesturen en voor alle Brusselaars: wie er woont, verblijft, werkt, studeert, ...

BruGIS®, het platform

BruGIS®

BruGIS®, WebServices

BruGIS® omvat een portaal voor de visualisering van de gegevens enerzijds, en een server met cartografische gegevens anderzijds.  Bij wat op BruGIS getoond wordt, vervult deze server de kernrol.  Hij publiceert onder meer de gegevens van Brussel Stedelijke Ontwikkeling in de vorm van WebServices die door om het even wie, GIS-webclient of desktop, opgevraagd en gebruikt kunnen worden.

De technologische oplossing (Geoserver) die BruGIS® voor deze server met cartografische gegevens toepast, biedt dus WebServices aan zoals een WMS en een GWC, volledig conform de OGC-standaarden. Deze standaarden zijn de internationale norm geworden voor de publicatie van webcartografie.

Document acties