U bent hier: Home / Studies en publicaties / Studies en observatoria / Overzicht van de productieactiviteiten

Overzicht van de productieactiviteiten

Het Overzicht van de productieactiviteiten nr. 3

Werkplaatsen, opslagplaatsen en verontreinigde bodems

Voor het derde jaar raamt het Overzicht van de productieactiviteiten de omvang van de leegstand van werk- en opslagplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Maar de uitgave 2014 gaat verder dan dat en stelt een diepgaande analyse voor van de industrieterreinen gekruist met de verontreiniging van de bodems in kwestie.

Blokkeert of belemmert de verontreiniging van de terreinen die beschikbaar zijn voor bedrijven het hergebruik ervan? Vier administraties hebben de handen in elkaar geslagen om deze vraag te beantwoorden, en de indicatoren in dit nummer van het overzicht zijn bemoedigend.

De administraties die geconfronteerd worden met dit probleem (Citydev, de Haven van Brussel) maken ook de balans op van tien jaar toepassing van de wetgeving inzake verontreinigde bodems. De wetgeving lijkt de economische herontwikkeling niet af te remmen, maar ze blijft complex, en de procedure voor de behandeling en sanering van de bodems zou vereenvoudigd moeten worden.

Het Overzicht van de productieactiviteiten nr. 3-PDF

Document acties

Nummer 2 van het Overzicht van de productieactiviteiten is net verschenen

Het Overzicht van de productieactiviteiten nr. 2

Evolutie van de terreinen voor de bedrijven van 1997 tot 2013

Het eerste nummer van het Overzicht van de productieactiviteiten stelde anderhalf jaar geleden de evolutie voor van het ruimtebestand van fabrieken en stapelplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit tweede nummer beschrijft in detail de evolutie van de terreinen die bestemd zijn voor nieuwe productie- of logistieke bedrijven en die in 1997 nog onbebouwd waren.

Ook de wijze waarop de industriegebieden in de stad sedert de jaren 1970 gecondenseerd werden, komt aan bod.

Tegelijk wordt de balans van het GBP gemaakt, dat in 2001 werd aangenomen. Het betreft  een gedeeltelijke balans, die evenwel belangrijk is omdat ze betrekking heeft op het thema 'productieondernemingen in stedelijk milieu' in de gebieden met economische bestemming.

Hier te downloaden

Document acties

Overzicht van de productieactiviteiten - N 1

Dankzij de nieuwe tool voor statistische analyse krijgen we een duidelijker beeld van de realiteit waarmee een belangrijk deel van de Brusselse economie wordt geconfronteerd. Hierdoor begrijpen we beter het belang van het behoud en zelfs van de ontwikkeling van deze economie. De analyse reikt ook tot de logistieke activiteiten die in de andere observatoria niet bestudeerd worden. Het nr. 1, dat onlangs verschenen is, wijst op het belang van dit specifieke vastgoedpark en van de activiteiten die daar plaatsvinden.

Dit Observatorium was mogelijk dankzij de update van de oppervlakte-inname door deze activiteiten, die dateerde van 1997. Na een verloop van 15 jaar (1997-2011) vergelijkt het de evolutie van dit ruimtebestand, zijn gedeeltelijke omschakeling, de huidige leegstand ervan en de vraag naar industriële of logistieke panden.

Het overzicht van de productieactiviteiten in PDF

Document acties

Document acties