U bent hier: Home / Wie doet wat / Gewestelijke uitstalramen / Middagen van het BROH

De Middagen van urban.brussels

Tijdens de 'Middagen van urban.brussels' worden de resultaten van studies, activiteiten en programma's voorgesteld die de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels) beheert of die met dit bestuur verband houden.

De vijf cycli binnen de Middagen komen overeen met de vijf domeinen waarvoor urban.brussels bevoegd is: planning, stedenbouw, stadsvernieuwing, erfgoed en huisvesting.

De conferenties en de debatten in dit kader bieden de mogelijkheid tot een uitwisseling op hoog niveau tussen gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren, specialisten, onderzoekers, studiebureaus, verenigingen en andere verantwoordelijken van de bevoegdheden op het vlak van de kwaliteit van de leefomgeving van de Brusselaars.

Een korte samenvatting van elke conferentie, met de contactgegevens van de sprekers en verwijzingen naar andere interessante documenten en informatie, komt in de maand volgend op de conferentie online dit portaal. Eens per jaar worden de syntheses van de conferenties gepubliceerd in een speciaal nummer van de nieuwe reeks van urban.brussels : 'Ruimtelijke ordening aan de orde'.

De Middagen gaan door in de zaal Iris van het CCN (Noordstation, niveau 1,5) op dinsdag of donderdag, uitgezonderd tijdens de schoolvakantie. De deelnemers die dit wensen kunnen er vanaf 11,45 u. een lichte lunch nuttigen. De conferenties duren van 12.15 u. tot 13.15 u. Dan volgt een debat tot uiterlijk 13.45 u. Deelnemen is gratis. Inschrijven is verplicht.

Mail: mgoblet@urban.brussels
 

Document acties