U bent hier: Home / PDF

PDF

Middagen
alle middagen van BROH
Richtschema Kruidtuin Eindverslag
Richtschema Kruidtuin Brochure
Richtschema Thurn & Taxis
Richtschema Europe Bijlagen
Richtschema Europe Atlas
Richtschema Europe
Bestelbon
BWRO
De gevel vernieuwen of verbouwen
Binnenterreinen van huizenblokken groene stadslongen
Een handelszaak in een woongebouw onderbrengen
Een woongebouw opsplitsen
Gevelopeningen en raamwerk
Hoogstammige bomen planten snooien vellen
Inspringstroken geen parkeerruimte
Omheiningen
Plannen en verordeningen in het brussels gewest
Schotelantennes
Stedenbouwkundige inlichtingen
Uithangborden en reclame verwijzend naar het uithangbord
Uw beroepsactiviteit in een woninggebouw onderbrengen
Verbouwen om woongelegenheid te creeren
Zonne of fotovoltaische panelen
Overzicht van de handel 2005
Overzicht van de handel 2007
13
15
17
22
23
24
25
26
14
16
18
19
20
21
Specialnummer
Stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Jaarverslag 2009
Bochure BROH
Memorandum 2009-2014
Praktische Stedenbouwgids
Administratie en Financiën - Vijfjaarlijks balansverslag 2004-2008 / Memorandum 2009-2014
Studies en Planning - Vijfjaarlijks balansverslag 2004-2008 / memorandum 2009-2014
Stedenbouw - Vijfjaarlijkse balans 2004-2008 / Memorandum 2009-2014
formulaire demande PU.pdf
Toegankelijkeplan
Info-folders : BruGIS©
Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
Overzicht van het kantorenpark - 27
Aanvraag om verkavelingsvergunnin of om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling
Vade-mecum
Overheidsopdrachten architectuur Brussel Hoe een projectontwerper kiezen ? Voorbeelden van goede praktijken
Vrijstellingen van advies DBDMH
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2004 houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een SV, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de KCML of van de medewerking van een architect
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regels van openbaarmaking inzake stedebouw en leefmilieu
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende de overlegcommissies
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedebouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedebouwkundige attesten worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst met handelingen en werken van openbaar nut waarvoor de SA en de SV afgegeven worden door de GA
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik
GSV Besluit
GSV-Titel 1
GSV-Titel 2
GSV-Titel 3
GSV-Titel 4
GSV-Titel 5
GSV-Titel 6
GSV-Titel 7
GSV-Titel 8
Tussentijds rapport n°2: Randvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling
Groote projecten
Eindverslag
Studio010
PDF in Frans
KCAP
51N4E
PDF in Frans
DGewOP - Intentieverklaring
Besluit GBP
BXXL – Objectivation des avantages et inconvénients des immeubles élevés à Bruxelles (.pdf - 11,3Mb)
Het Overzicht van de huisvestingsvergunningen
Geringe omvang
Vade-mecum_OE
De Bouwverordening van de Brusselse Agglomeratie - Titel XIII
de Algemene Bouwverordening voor de wijken rond de Ambiorixsquare en het Jubelpark (PDF, 3,97MB)
JV2007
JV2008
Master Class 120% Brussels
Mededeling van aanplakking
Aanvang der werken
Projectoproep voor de sensibilisering van de burgers rond de stedenbouwkundige doelstellingen
Projectoproep - Formulier
Uitnodiging tentoonstelling Archi-feminin
Persbericht "Archi-feminin"
Phoneshop_nightshop_Evere
Jaarverslag 2010
Het besluit betreffende werken van geringe omvang - Persbericht

Document acties