U bent hier: Home / Personen met beperkte mobiliteit (PBM’s) en de Brusselse stedenbouw / Wat de openbare ruimten en het wegennet betreft

Wat de openbare ruimten en het wegennet betreft

Wat de openbare ruimten en het wegennet betreft, legt het Gewest zich toe op de uitvoering van een strategisch voetgangersplan dat verplaatsingen te voet moet stimuleren en aangenamer moet maken. De toegankelijkheid van de openbare ruimte en het wegennet is in dit verband een essentiële factor.

TITEL VII VAN DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING (GSV) legtbepalingen vast voor PBM’smet betrekking tot de wegen, de toegang ertoe en de naaste omgeving ervan.

De bedoeling ervan is, onder andere, rekening te houden met personen met beperkte mobiliteit en hun comfort, het gemak en de doorlopende begaanbaarheid van hun trajecten te verzekeren (art. 3).

De GSVlegt regels vast met betrekking tot:

  • de voetgangerswegen(art. 4, §3),
  • de zebrapaden (art. 5, §3),
  • de haltes van het openbaar vervoer (art. 14, §2).

VADEMECUM PBM IN DE OPENBARE RUIMTE - CAHIER VOETGANGERSTOEGANKELIJKHEID

Het Cahier voetgangerstoegankelijkheid, dat het “Vademecum personen met beperkte mobiliteit in de openbare ruimte” vervangt, beschrijft in detail de richtlijnen die toegepast moeten worden om de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken.

Het is niet regelgevend, maar biedt technische ondersteuning aan alle actoren die betrokken zijn bij het verbeteren van de voetgangersinfrastructuur en het stimuleren van verplaatsingen te voet in Brussel.

DE STRATEGISCHE PLANNEN VAN HET GEWEST:

  • Het door de Brusselse Regering goedgekeurde Iris 2-plan legt zeven prioritaire maatregelen vast. Eén van die maatregelen is systematisch rekening houden met de behoeften van PBM’s. Het plan bepaalt het volgende:“alle openbare gebouwen, trein- en metrostations zullen vlot toegankelijk worden gemaaktvoor personen met beperkte mobiliteit. Zo zullen er liften worden geïnstalleerd en zullen er toegangshellingen naar de perrons aangelegd worden”en “indien nodig zal de wetgeving ter zake aangepast worden"».
  • Er werd een strategisch Voetgangersplan goedgekeurdom de maatregelen van het Iris 2-plan te operationaliseren in het kader van de opwaardering van de actieve verplaatsingswijzen. Dit plan beschouwt PBM’sin de eerste plaats als voetgangers en legt de nadruk op het concept "Universal design",waarbij elke inrichting moet worden uitgevoerd op een manier die goed is voor iedereen enrekening houdt met ieders behoeften.

Meer info over PBM’s in de openbare ruimte is te vinden op de portaalsite van Brussel Mobiliteit.

Document acties