En ookdit nog

ADVISEURS TOEGANKELIJKHEID PBM

De“adviseurs toegankelijkheid voor PBM’s”fungeren als schakel tussen de technische actoren in het kader van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit en kunnen u helpen om dit specifieke luik in uw projecten te integreren.

Het getuigschrift wordt uitgereikt aan personendie succesvol een opleidingvoltooid hebben, waarvan het programma erkend is door het beheerscomité van een overheidsinstelling die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is voor beroepsopleiding (Bruxelles Formation - VDAB). 

 

Meer info over verschillende soorten dienstverlening aan personen met een beperking is te vinden op de websites van de COCOF en van de VGC.

Document acties