U bent hier: Home / Personen met beperkte mobiliteit (PBM’s) en de Brusselse stedenbouw / Wat de toegang tot gebouwen betreft

Wat de toegang tot gebouwen betreft

De GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING (GSV) wijdt een volledige titel(Titel IV) aan de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit.

De voorschriften van deze titel zijn verplicht en gelden voor alle voor het publiek toegankelijke gebouwen of uitrustingen, ongeacht hun grootte, gaande van het station tot de geldautomaat (cf.art. 1, § 3 voor de lijst van de betrokken gebouwen en uitrustingen).

Deze normen zijn van toepassing op alle handelingen en werken die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning of vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning endie worden uitgevoerd aan nieuwe of bestaande bouwwerken en uitrustingen voor openbaar gebruik.

De GSVlegt inrichtingsnormen op met betrekking tot:

  • de toegang tot de gebouwen: gebruik van het internationaal toegankelijkheidssymbool, toegangsweg,kenmerkenvan de toegangshelling, toegangsdeur,
  • de toegang tot de parkeerruimten (in gebouwen): parkeerplaatsen voorbehouden voor PBM’s,
  • de verplaatsing binnenin de gebouwen: markering, gangen, binnendeuren, liften,trappen,
  • de uitrustingen: toiletten, badkamers,paskamers, douchecellen,kamers, openbare uitrustingen, loketten, stoelen.

 

ONTWERPGIDS VOOR TOEGANKELIJKE GEBOUWEN

Deze gids, opgesteld door het  CollectifAccessibilitéWallonie-Bruxelles (CAWaB), is een didactisch handboek voor de beroepsgroepen die in het bouwwezen actief zijn (architecten, ondernemers, bouwberoepen, … ) en bevat alle technische en architecturale vereisten die nodig zijn om een gebouw voor iedereen toegankelijk te maken.

Hoewel de aanbevelingen van de gids verder reiken dan datgene waarin de wetgeving voorziet en dus niet regelgevend zijn, wil de gids een referentie-instrument worden op het gebied van toegankelijk bouwen. De gids bundelt een hele reeks goede praktijken en benadert het begrip “PBM”vanuit de diversiteit die het in werkelijkheid omvat, door rekening te houden met de noden van bepaalde beperkingen die niet of nauwelijks aan bod komen in de stedenbouwkundige verordeningen.

Deze gids bevat ontwerpprincipes, 10 toegankelijkheidscriteria eninstructies voor de inrichtingen en uitrustingen die nodig zijn om de toegankelijkheid te garanderen.

Tegelijk met het stedenbouwkundig rechtlegt ook de BRUSSELSE HUISVESTINGSCODE normen op met betrekking tot de toegankelijkheid van gebouwen.

Document acties