U bent hier: Home

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning voor bepaalde handelingen en werken die noodzakelijk zijn geworden door een massale toestroom van vluchte

PDF

Welkom !

Welkom op de portaalsite van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze website richt zich tot u, burgers, professionelen en overheden. U vindt hier informatie over de juridische actualiteit en stadsplanning, u verneemt alles over de procedures en de stedenbouwkundige regels en u kunt er al onze publicaties downloaden.

Laatste Nieuws

BWRO: op weg naar efficiëntere stedenbouwkundige vergunningsprocedures

BWRO: op weg naar efficiëntere stedenbouwkundige vergunningsprocedures

27-01-2023 - De externe evaluatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening die online beschikbaar is

Lees verder...

GSV – Openbaar onderzoek

GSV – Openbaar onderzoek

05-12-2022 - Als gevolg van de goedkeuring in eerste lezing op 10 november 2022 onderwerpt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) en haar milieueffectenrapport van 12 december 2022 tot en met 20 januari 2023 aan een openbaar onderzoek. De documenten kunnen worden geraadpleegd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op onze website.

Lees verder...

GSV – goedkeuring in 1e lezing

GSV – goedkeuring in 1e lezing

10-11-2022 - Op 10 november 2022 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in eerste lezing het ontwerp van Gewestelijke Stedelijke Verordening goedgekeurd.

Lees verder...

Meer...

Ruimtelijke ordening

Artikel 2 van het BWRO:

De ontwikkeling van het Gewest, samen met de ordening van zijn grondgebied, wordt nagestreefd om, op een duurzame manier, tegemoet te komen aan de sociale, economische, patrimoniale en milieubehoeften van de gemeenschap door het kwalitatief beheer van het levenskader, door het zuinig gebruik van de bodem en zijn rijkdommen en door de instandhouding en de ontwikkeling van het cultureel, natuurlijk en landschappelijk erfgoed en door een verbetering van de energieprestatie van de gebouwen.

De spelregels

Stedenbouw

brengt structuur in de bouw- en verbouwingswerken op ons grondgebied.

Stedenbouw neemt de technische en de architecturale aspecten in aanmerking en legt zich toe op de bebouwde ruimte (de bouwwerken en hun tuinen), de wegtracés en de openbare ruimten.

De algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering

De tekst van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering werd deze donderdag 18 juli 2019 voorgesteld door Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering.

Lees hier de gezamenlijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Zittingsperiode 2019-2024

Uw suggesties ...

icoon commentaren... en uw mening zijn belangrijk voor ons! Aarzel niet om dit formulier in te vullen.

22-08-2011 22:30

Document acties