U bent hier: Home / Nieuws

Laatste Nieuws

De gecoördineerde versie van het BWRO inwerkingtreding 20.04.2019

De gecoördineerde versie van het BWRO inwerkingtreding 20.04.2019

19-04-2019 - Zoals u weet, heeft het BWRO een belangrijke hervorming ondergaan door de goedkeuring van de ordonnantie van 30.11.2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen op dit gebied.

De gecoördineerde versie van het BWRO inwerkingtreding 20.04.2019 - Lees verder...

Gedeeltelijke Wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

Gedeeltelijke Wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

18-04-2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gedeeltelijke Wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening - Lees verder...

Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

27-03-2019 - Zoals verwacht heeft het Brusselse Parlement in plenaire zitting op 22 maart een wijzigingsordonnantie aangenomen opdat de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen haar volle werking sorteert met ingang van 1 september 2019.

Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) - Lees verder...

Document acties