U bent hier: Home / Nieuws / 25.04.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de verzending van documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings en attestaanvragen geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

25.04.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de verzending van documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings en attestaanvragen geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

05-07-2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 met betrekking tot de verzending van documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings en attestaanvragen geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 7 mei 2019.

Dit besluit kadert binnen de implementering van de nieuwe BWRO en OMV wijziging en van de wijziging van de aanverwante wetgeving, opgelegd bij de ordonnantie van 30 november 2017.

 

Het huidige besluit van de Regering heft de drie vorige besluiten op houdende de verzending van de documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings-en attestaanvragen, geregeld door het BWRO, met name: 

  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 1996 betreffende de verzending van de documenten met het oog op de behandeling van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning, de aanvragen om stedenbouwkundig attest en stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling,
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 30 juli 1992 betreffende de behandeling door de gemachtigde ambtenaar van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunning en stedenbouwkundig attest aangevraagd door een publiekrechtelijke rechtspersoon of betreffende werken van openbaar nut,
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 mei 1993 tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door de gemachtigde ambtenaar inzake verkavelingsvergunningen aangevraagd door een publiekrechtelijke rechtspersoon.

 

Het beoogt de verduidelijking van bepaalde communicatiewijzen tussen de besturen in het kader van de behandeling van de vergunnings- en attestaanvragen. Het voert trouwens de mogelijkheid in dat overheid en instanties via elektronische weg communiceren. Zo worden bijvoorbeeld de adviezen van de instanties via elektronische weg uitgebracht.

Het besluit wordt van kracht op 1 september 2019, en zal bij de aanvragen die op dat moment behandeld worden, enkel van toepassing zijn op de nog te realiseren stappen.

Document acties

gearchiveerd onder: