U bent hier: Home / Nieuws / Openbaar onderzoek - GSV

Openbaar onderzoek - GSV

31-10-2018 - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil veranderingen aanbrengen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV), om de omzetting van artikel 8 van Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de koste van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te beogen.

In dat kader wordt er van 5 november tot en met 4 december 2018 een openbaar onderzoek gehouden naar het ontwerp en het verschillende adviezen.

De documenten kunnen worden geraadpleegd in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest en op onze website (zie hieronder).

U kunt uw mening geven van 5 november tot en met 4 december 2018:

  • schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de 19 gemeenten van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering;
  • mondeling tijdens het openbaar onderzoek bij de daartoe aangewezen beambte  in het gemeentehuis.

 

Download de documenten die onderworpen worden aan het openbaar onderzoek

Document acties

gearchiveerd onder: