U bent hier: Home / Nieuws / Het nieuwe besluit tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd gepubliceerd !

Het nieuwe besluit tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd gepubliceerd !

21-03-2014 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Belgisch Staatsblad : 12 maart 2014. Inwerkingtreding : 1ste mei 2014.

Nieuw besluit: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Belgisch Staatsblad: 12 maart 2014

Inwerkingtreding : 1ste mei 2014

Toepassing: dit besluit is toepasbaar op iedere aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf de dag van zijn inwerkingtreding, dat betekent op 1mei 2014.

Het nieuwe besluit heft het oude besluit op dat de samenstelling bepaalt van het dossier van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van 17 januari 2002, gewijzigd op 11 april 2003.

Het besluit lijst de inhoud op van de verschillende dossiertypes van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, met als doel de vereenvoudiging van het dossier van de aanvragen en rekening houdende met de evolutie van de stedenbouwkundige regelgeving van de laatste 10 jaar.

Het besluit bevat 3 bijlagen:

    • BIJLAGE 2. : Bekendmaking aan de (mede-) eigenaar(s) van een goed van de intentie om een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in te dienen: Het gaat om het document dat de aanvrager voor de vergunning moet invullen en bij zijn vergunningsaanvraag moet voegen wanneer hij niet de (volledige) eigenaar van het  betreffende goed is.

    Document acties

    gearchiveerd onder: