U bent hier: Home / Nieuws / 04.07.2019 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht

04.07.2019 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht

17-07-2019 - Het besluit is op 15 juli 2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het kadert binnen de uitvoering van de BWRO-hervorming die bij ordonnantie van 30.11.2017 opgelegd wordt.

Het besluit is op 15 juli 2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad.     

Het kadert binnen de uitvoering van de BWRO-hervorming die bij ordonnantie van 30.11.2017 opgelegd wordt. 

De wijzigingen aan dit besluit hebben met name betrekking op de actualisering van de wetsartikelen waarnaar het verwijst, en op de bevoegdheid van het voorkooprecht, want dit komt voortaan niet meer de Grondregie toe, maar 'de administratie belast met stedenbouw', d.w.z. Urban, meer in het bijzonder de directie Stadsvernieuwing (contactadres: preemption@urban.brussels).

Andere wijzigingen werden doorgevoerd om de elektronische openbare verkoop mogelijk te maken, conform het Gerechtelijk Wetboek.

Bovendien zit het formulier dat bedoeld wordt in artikel 266, § 1, 4e lid, van het BWRO niet meer in de bijlage bij het besluit opdat het bestuur het vlotter kan actualiseren. Genoemd formulier zal op deze website van Urban gepubliceerd worden.

Ten slotte voorziet artikel 15 van het besluit betreffende het voorkooprecht zoals gewijzigd, dat het voortaan mogelijk is via de elektronische weg te communiceren voor de kennisgevingen, intentieverklaringen tot overdracht, aanvragen, offertes en beslissingen van de houders van het voorkooprecht (cf. artikel 273 van het BWRO).

Inwerkingtreding: 1 september 2019

Document acties

gearchiveerd onder: