U bent hier: Home / Nieuws / 25.04.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het begeleidingscomité, bedoeld in artikel 175/4 van het BWRO en in artikel 22 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

25.04.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het begeleidingscomité, bedoeld in artikel 175/4 van het BWRO en in artikel 22 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

25-06-2019 - Het in deze mededeling bedoelde besluit werd op 07 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het besluit kadert binnen de noodzakelijke implementering van de nieuwe hervorming van het BWRO, de OMV en andere door de ordonnantie van 30 november 2017 beoogde aanverwante wetgevingen.

25.04.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het begeleidingscomité, bedoeld in artikel 175/4 van het BWRO en in artikel 22 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 

Het in deze mededeling bedoelde besluit werd op 07 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het besluit kadert binnen de noodzakelijke implementering van de nieuwe hervorming van het BWRO, de OMV en andere door de ordonnantie van 30 november 2017 beoogde aanverwante wetgevingen.

Het besluit bepaalt de werkings- en onverenigbaarheidsregels van het begeleidingscomité overeenkomstig de bepalingen van artikel 175/4, § 2 van het BWRO en artikel 22, § 2 van de OMV, aangezien een aanvraag tot milieuattest of -vergunning afhangt van een effectenstudie.

Het besluit zal op 1 september 2019 in werking treden overeenkomstig artikel 344, lid 1, punt 2° van de ordonnantie van 30 november 2017, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 4 april 2019.

Opgelet: dit besluit zal enkel gelden voor dossiers voor een aanvraag tot milieuattest of -vergunning die vanaf 1 september 2019 worden ingediend.

Document acties

gearchiveerd onder: