U bent hier: Home / Nieuws / 23.05.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de projectvergadering

23.05.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de projectvergadering

05-07-2019 - Het besluit is op 17 juni 2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Het past binnen het kader van de uitvoering van de BWRO-hervorming die bij ordonnantie van 30.11.2017 opgelegd wordt. 

Het nieuwe artikel 188/12 van het BWRO biedt de ontwerper de mogelijkheid om, voorafgaand aan de indiening van de vergunningsaanvraag, een projectvergadering aan te vragen aan de vergunningverlenende overheid.

Deze bepaling machtigt de Regering enerzijds om de lijst vast te stellen van de instanties die de vergunningverlenende overheid dient uit te nodigen voor de vergadering, en anderzijds om de regels vast te stellen voor de toepassing van dit artikel.

Dit nieuwe besluit legt de procedure voor de projectvergadering vast. Het bepaalt:

 • Voor de aanvrager:
  • De manier waarop de vergadering voorafgaand aan de vergunningaanvraag, bij de overheid aangevraagd dient te worden;
  • De documenten die bij deze aanvraag ingediend moeten worden;
 • Voor de overheid:
  • De instanties die voor de vergadering uitgenodigd dienen te worden;
  • De modaliteiten voor de bijeenroeping en voor de deelname aan de vergadering; 
  • De verplichte vermeldingen in de eventuele notulen die n.a.v. deze vergadering opgesteld zouden worden en de manier om ze te communiceren.

 

Het wordt van kracht op 1st september 2019.

Document acties

gearchiveerd onder: