U bent hier: Home / Nieuws / Infosessies voor de burger · Het nieuwe BWRO en zijn uitvoeringsbesluiten

Infosessies voor de burger · Het nieuwe BWRO en zijn uitvoeringsbesluiten

05-06-2019 - Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), de juridische basis voor de planning, de stedenbouw en het bouwkundig erfgoed in Brussel, werd grondig gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen.

 

 

 

Het Brussels Gewest heeft immers een ambitieuze hervorming doorgevoerd die een impact heeft op alle aspecten van de ruimtelijke ordening: planning, procedures van stedenbouwkundige vergunningen en van milieuvergunningen, effectenevaluatie, erfgoed, stedenbouwkundige inbreuken, enz.

Het opzet: de vereenvoudiging van regels met betrekking tot stedenbouw.

De uitdaging: beter inspelen op de verwachtingen van de sector, de burgers en de professionals, in overeenstemming met de vaste rechtsopvatting van de Raad van State en met de Europese richtlijnen.

Op 1 september 2019 worden de laatste bepalingen van deze hervorming van kracht. Deze bepalingen betreffen met name de procedure voor de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en attesten en van verkavelingsvergunningen.

Urban.brussels organiseert infosessies voor de burger, om er de grote lijnen van deze hervorming voor te stellen, op:

27.06 van 9.30 uur tot 12.45 uur

OF

28.06 van 9.30 uur tot 12.45 uur

 

Beide sessies vinden plaats in het Academiënpaleis (Hertogsstraat 1, 1000 Brussel)

Inschrijven via het onlineformulier is verplicht.

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: