U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwe verplichtingen voor de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning

Nieuwe verplichtingen voor de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning

21-01-2021 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

 

Met een besluit van 17 december 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de modaliteiten van de aanplakking van de beslissingen over stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen gewijzigd.

Het is vanaf nu aan de aanvrager van de vergunning om een mededeling aan te plakken van de beslissingen die vanaf 1 januari 2021 aangeplakt moeten worden:

 

1. op het betrokken goed, op een plaats die vanaf de openbare weg zichtbaar is,

en

2. aan de bestaande of toekomstige toegangen tot het betreffende goed:

I. die op de grens tussen dit goed en de openbare weg liggen,

of,

II. indien er geen toegang tot dit goed is, op de muren en gevels ervan aan de kant van de openbare weg.

De mededeling moet vijftien dagen worden aangeplakt. U heeft tien dagen de tijd om deze mededeling op te stellen:

  • ofwel vanaf de ontvangst van de beslissing;
  • ofwel vanaf het verstrijken van de termijn, toegekend aan de vergunningverlenende overheid voor de betekening van haar beslissing, indien het uitblijven van een beslissing geldt als weigeringsbeslissing.

Dit bericht wordt u bezorgd wanneer de vergunningverlenende overheid u in kennis stelt van de beslissing.

Als de vergunningverlenende overheid geen beslissing heeft genomen over uw aanvraag, moet u de mededeling downloaden door hier te klikken. U dient het bericht in elke taal (FR en NL) in te vullen met de gegevens die betrekking hebben op uw aanvraag. De berichten moeten worden opgesteld in een lettertype van ten minste 14 punten en worden afgedrukt op A3-vellen op een witte achtergrond.

De berichten moeten gedurende de hele aanplakkingsperiode in perfecte staat van zichtbaarheid en leesbaarheid worden gehouden. U moet ze dus zo plaatsen dat ze gemakkelijk te lezen zijn, op een hoogte van 1,50 meter, eventueel op een schutting of een paneel op een stok.

 

Document acties

gearchiveerd onder: