U bent hier: Home / Nieuws / Stedenbouwkundig College - Oproep tot kandidaten

Stedenbouwkundig College - Oproep tot kandidaten

22-08-2023 - Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal de Brusselse Hoofdstedelijke Regering binnenkort een dubbeltal van kandidaten voordragen met het oog op de aanwijzing van zes leden van het Stedenbouwkundig College, zoals bedoeld in artikel 12 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004.

Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn hernieuwbaar. Het College wordt om de drie jaar voor een derde hernieuwd. Momenteel is de heer Luc HENNART voorzitter. 

Het Stedenbouwkundig College komt twee op de drie weken samen, telkens op donderdag van 8.30 uur tot 13 uur. De kantoren van het College zijn gelegen Kunstberg 10-13 te 1000 Brussel. Leden die deelnemen aan de vergaderingen ontvangen zitpenningen met toepassing van artikel 12 van het besluit van 29 juni 1992.

De kandidaturen moeten uiterlijk op maandag 2 oktober 2023 om 12 uur zijn ingediend, en dit volgens de voorschriften vermeld in de oproep tot kandidaten in deze link

Bijkomende informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van het Stedenbouwkundig College, op het volgende e-mailadres: scu-ssc@urban.brussels.

Document acties

gearchiveerd onder: