U bent hier: Home / Nieuws / Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

27-03-2019 - Zoals verwacht heeft het Brusselse Parlement in plenaire zitting op 22 maart een wijzigingsordonnantie aangenomen opdat de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen haar volle werking sorteert met ingang van 1 september 2019.

Het betreft een veiligheidsmaatregel om te garanderen dat het informaticasysteem dat de onderzoeksprocedures beheert van de aanvragen tot vergunning of attest die door de hervorming grondig herwerkt werden, volledig operationeel is.

De gemeentelijke en de gewestelijke administraties moesten bovendien extra tijd krijgen om ten volle kennis te nemen van de nieuwe uitvoeringsbepalingen in de besluiten die momenteel door de Regering goedgekeurd worden, wat in geval van een inwerkingtreding op 20 april eerstkomend niet mogelijk geweest was.

De inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de bijlagen A en B van het BWRO en met betrekking tot de inrichtingen van klasse 1A en 1B die door de OMV bedoeld worden, blijft echter behouden op 20 april 2019.

Deze wijzigingen vereisen immers geen voorafgaande aanpassing van de informaticasystemen en geen actualisering van de procedures.

Document acties

gearchiveerd onder: