U bent hier: Home / Nieuws / Ordonnantie van 4/04/19 wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5/06/1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

Ordonnantie van 4/04/19 wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5/06/1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

20-04-2019 - Zoals eerder aangekondigd, heeft het Brussels Parlement de Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) en tot wijziging van aanverwante wetgevingen, goedgekeurd.

Deze ordonnantie stelt de inwerkingtreding van de hervorming van het BWRO uit tot 1 september 2019 voor de bepalingen die op 20 april 2019 in werking zouden treden.

Desondanks treden de bepalingen met betrekking tot de bijlagen A en B van het BWRO en tot de inrichtingen van klassen 1A en 1B die onder de OMV vallen, op 20 april 2019 in werking, namelijk:

  • artikel 232 tot wijziging van bijlage A van het BWRO;
  • artikel 233 tot wijziging van bijlage B van het BWRO;
  • artikel 299 tot wijziging van artikel 62 van de OMV;
  • artikel 337 tot wijziging van bijlage I van de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA als bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.

De gecoördineerde versie van het BWRO die vanaf  20 april 2019 van toepassing is, kan worden geraadpleegd op de volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2004/04/09/2004A31182/justel

Document acties

gearchiveerd onder: