U bent hier: Home / Nieuws / 25.04.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure van toepassing op het GewOP, het GBP, de RPA en de GSV.

25.04.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure van toepassing op het GewOP, het GBP, de RPA en de GSV.

25-06-2019 - Het besluit werd op 7 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het kadert binnen de uitvoering van de nieuwe hervorming van het BWRO, opgelegd door de ordonnantie van 30 november 2017.

25.04.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure van toepassing op het gewestelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk bestemmingsplan, de richtplannen van aanleg en de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen.

 

Het besluit werd op 7 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.             

Het kadert binnen de uitvoering van de nieuwe hervorming van het BWRO, opgelegd door de ordonnantie van 30 november 2017. 

Dit besluit wijzigt het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 betreffende de toepassing van artikelen 18, § 6 en 25, § 6, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijk Ordening. Laatstgenoemd besluit bepaalt de overlegprocedure die van toepassing is tussen bevoegde overheden wanneer een gewestelijk ontwikkelingsplan (GOP) of een gewestelijk bestemmingsplan (GBP) belangrijke effecten zou kunnen hebben op het milieu van een ander gewest, een andere lidstaat van de Europese Unie of een partij van het Espooverdrag.

Naar aanleiding van de invoering in het BWRO, via de ordonnantie van 30 november 2017, van een nieuw richtplan van aanleg (RVA) als bedoeld in artikel 30/3 van het BWRO en een gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) als bedoeld in artikel 89/1 van het BWRO, breidt dit besluit de voor de GOP's en GBP's in de RVA's en GSV's voorziene grensoverschrijdende overlegprocedure uit, krachtens artikelen 18, § 6, 25, § 6, 30/5, § 3 en 29/3, § 3 van het BWRO.

Het besluit wijzigt ook het opschrift van het besluit van 16 december 2016 zodat de RVA's, GSV's, GOP's en GBP's in dit besluit kunnen worden opgenomen.

Het besluit is sinds 8 mei 2019 van kracht.

Document acties

gearchiveerd onder: