U bent hier: Home / Nieuws / ASTRID-radiodekking

ASTRID-radiodekking

02-05-2014 - Nieuwe procedure voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, ingediend na 1 mei 2014 betreffende "grote bouw- en infrastructuurwerken": ASTRID-radiodekking binnen de gebouwen.

Deze aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning zullen aan de beslissing van de ASTRID-veiligheidscommissie worden voorgelegd om te weten of de bouw- en/of infrastructuurwerken uit veiligheidsoverweging, moeten worden voorzien van de ASTRID-radiodekking die wordt gebruikt door de hulp- en veiligheidsdiensten.
Worden beschouwd als "grote bouw- en infrastructuurwerken" de constructies die aan een van volgende voorwaarden voldoen:

  • De publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken waar, omwille van de dagelijkse activiteiten of bijzondere evenementen die er plaatsvinden, een toeloop van meer dan 150 personen te verwachten valt;
  • De bouw- en infrastructuurwerken die beschikken over een ondergrondse ruimte, groter dan 25 m² die voor het publiek toegankelijk is of waarin gevaarlijke stoffen of preparaten worden opgeslagen in de zin van artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan;
  • De bouw- en infrastructuurwerken die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek waarvan de grondoppervlakte meer dan 2 500 m² bedraagt.  De grondoppervlakte zal worden berekend aan de hand van het plan van het gelijkvloers, conform de basisnormen gebruikt in de brandpreventie.

In dat geval stelt de overheid, bevoegd voor de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning, een dossier samen en bezorgt ze dit aan de ASTRID-veiligheidscommissie.  Deze beslist in elk dossier over de noodzaak van een indoor ASTRID-radiodekking.

Voor meer informatie over de notie van "grote bouw- en infrastructuurwerken", over de inhoud van het dossier dat naar de ASTRID-veiligheidscommissie moet worden gestuurd, en over de context van de nieuwe reglementering : cf. de ministeriële omzendbrief betreffende de indoor ASTRID-radiodekking van nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken.

Nuttige documenten:

Document acties

gearchiveerd onder: