U bent hier: Home / Nieuws / De gecoördineerde versie van het BWRO inwerkingtreding 20.04.2019

De gecoördineerde versie van het BWRO inwerkingtreding 20.04.2019

19-04-2019 - Zoals u weet, heeft het BWRO een belangrijke hervorming ondergaan door de goedkeuring van de ordonnantie van 30.11.2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen op dit gebied.

De hervorming die door de ordonnantie van 30 november 2017 ingevoerd wordt, treedt in werking:

Op 30 april 2018 voor:

  • de bepalingen tot wijziging van artikel 275 van het Wetboek en tot invoeging van een nieuw artikel 276/1 ;
  • de bepalingen tot wijziging van de titels II en III van het Wetboek. De procedures die vóór die datum officieel werden ingeleid, blijven onder de vorige regeling vallen;

 

Op 20 april 2019 voor:

  • artikel 232 tot wijziging van bijlage A van het Wetboek;
  • artikel 233 tot wijziging van bijlage B van het Wetboek;
  • artikel 299 tot wijziging van artikel 62 van de OMV;
  • artikel 337 tot wijziging van bijlage I van de verordening van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst van installaties van klasse I.A. als bedoeld in artikel 4 van de verordening van 5 juni 1997 inzake milieuvergunningen;

 

Op 1 september 2019 voor de overige bepalingen, op grond van de ordonnantie van 4 april 2019 waarbij de inwerkingtreding van deze bepalingen werd uitgesteld tot 1 september 2019 in plaats van 20 april 2019.

 

Bijgevoegd vindt u de gecoördineerde versie van het BWRO die vanaf 20.04.2019 van toepassing is. De officiële gecoördineerde versie, met de wijzigingen die zich sinds 1 september 2019 hebben voorgedaan, zal ook beschikbaar zijn op Justel.

 

Document acties

gearchiveerd onder: