U bent hier: Home / Nieuws / Gedeeltelijke Wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

Gedeeltelijke Wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

18-04-2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 11 april 2019 en zal op 21 april 2019 van kracht worden.

Dit besluit is de omzetting van artikel 8 van de Richlijn 2014/61/EU inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid.

De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en attesten die na de inwerkingtreding van dit besluit ingediend worden, worden onderworpen aan de bepalingen van dit besluit.

Het besluit kan op volgende link geraadpleegd worden:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2014-08-26&numac=2014031589&caller=summary

Document acties

gearchiveerd onder: